KĀRTĪBA, KĀDĀ SUNIM IZSNIEDZ IZCELSMES APLIECĪBU

Tiem īpašniekiem, kas vēlas piedalīties LKF pasākumos ar suņiem, kam nav izcelsmes dokumentu, vai ir LKF neatzītās organizācijās izsniegti dokumenti, saskaņā ar FCI nolikumu ir iespēja iegūt „tukšu” izcelsmes apliecību izpildot visus tālāk minētos nosacījumus.

 

 

 

 

KĀRTĪBA, KĀDĀ SUNIM IZSNIEDZ IZCELSMES APLIECĪBU

 

 

 

 1. Dotā kārtība attiecas uz suņiem, kuriem nav ciltsrakstu vai ir LKF neatzītās organizācijās izsniegti dokumenti.

 2. Suņa īpašnieks – kluba biedrs aizpilda speciālu iesnieguma blanku ar lūgumu izsniegt viņam piederošajam sunim LKF izcelsmes apliecību.

 3. Sunim jābūt identificētam ar mikročipu. Kluba vadītājs pārbauda suņa identifikāciju, tās atbilstību ierakstam mājas (istabas) dzīvnieka pasē un iesniegumā.

 4. Kluba vadītājs aizpilda iesnieguma otro daļu un nodod to izskatīšanai Ciltslietu komisijai (CLK).

 5. Ja CLK dod savu piekrišanu, suņa īpašniekam jāiesniedz 4 kvalitatīvas suņa fotogrāfijas: 2 profilā stājā un 2 galvas fotogrāfijas uzņemtas no priekšpuses ar labi redzamu izteiksmi.

 6. CLK izsniedz 2 speciālas vērtējuma blankas izstāžu ekspertu slēdziena saņemšanai. Pie katras blankas tiek piestiprinātas 2 suņa fotogrāfijas (stājā un galva).

 7. Suņa īpašnieks piesaka suni uz divām kluba, specializētajām vai nacionālajām izstādēm vispārējā kārtībā izstāžu pieteikumam pievienojot CLK izsniegto speciālo vērtējuma blanku ar 2 fotogrāfijām.

 8. Izstādes organizators ieraksta suni katalogā papildus sarakstā norādot: ringa Nr., eksperta vārdu, kataloga Nr., šķirni, suņa vārdu, dzimumu, identifikācijas Nr., krāsu, dzimšanas datumu, īpašnieka uzvārdu.

 9. Suņa ekspertīze tik veikta pēc tam, kad ringā novērtēti visi pārējie izstādes dalībnieki. Eksperts personīgi pārbauda suņa identifikācijas numura atbilstību blankā norādītajam. Eksperts novērtē suņa atbilstību šķirnes standartam un dod eksterjera vērtējumu. Eksperts salīdzina iesniegtās fotogrāfijas ar suni un parakstās fotogrāfiju aizmugurē.

 10. Izstādes organizatori nodod speciālo vērtējuma blanku LKF birojā.

 11. Sunim ir jāsaņem divu ekspertu vērtējumi ne zemāki kā „ļoti labi”. CLK izskata saņemtos dokumentus un lemj par izcelsmes apliecības izsniegšanu.

 12. CLK pozitīva lēmuma gadījumā Ciltsgrāmata izsniedz sunim izcelsmes apliecību. Tajā ieraksta suņa vārdu, kuru veido ne vairāk kā 12 rakstu zīmes. Tas nevar būt veidots no vairākiem vārdiem. Visās izcelsmes ailītēs tiek ierakstīts „nav informācijas”. Maksa par izcelsmes apliecību 10.00 Ls. Ja sunim ir citā organizācijā izsniegti izcelsmes dokumenti, īpašnieks tos nodod Ciltsgrāmatā un tie viņam var tikt atgriezti, kad suns sasniedzis 7 gadu vecumu.

 

 

 

Pieņemts LKF prezidija sēdē 27.02.08.

This entry was posted in Dokumenti. Bookmark the permalink.